•        Contactează-ne: +40 770 761 256
Bursa de excelență Chiburță


Bursa de excelență ChiburțăBursa de excelență ChiburțăGHID DE FINANȚARE

Informații generale

„Bursa de excelență Chiburță” a fost instituită de către familia Gabriela și Adrian Călugăr pentru a onora memoria bunicilor lor susținând financiar un elev cu potențial din județul Bihor. Dascăli dedicați, Cecilia și Silviu Chiburță și-au închinat întreaga viață profesională tinerilor aflați în formare și au avut crezul că performanța trebuie susținută și încurajată.

CRITERII DE ELIGIBILITATE

Sunt eligibili elevii care studiază la unitățile de învățământ din județul Bihor. Vom lua în considerare doar aplicațiile venite din partea elevilor înscriși în clasele IX-XII.

Condiții de obținere a bursei:

 • Media generală pe anul școlar anterior să fie mai mare de 9.50 (media la Evaluarea Națională pentru cei înmatriculați în clasa a IX-a să fie minim 9.50);
 • Aplicantul să fie implicat în activități școlare și extrașcolare pe care să le poată dovedi prin documente;
 • Aplicantul să dovedească performanța prin documente;
 • Venitul pe membru de familie în ultimele 3 luni să nu fie mai mare de 1500 lei.

Bursa se atribuie prin selecţie realizată de un comitet de selecție format din finanțatorul bursei și membri ai Fundației Comunitare Oradea. Decizia juriului este definitivă și nu poate fi contestată.

NU constituie criterii de acordare a burselor: sexul, etnia sau religia candidatului. Valoare bursei este de 1.000 USD/an care se va acorda în 4 tranșe.

Ce costuri acoperă bursa? Suma de 1000 USD va fi oferită 4 în tranșe pentru acoperirea costurilor de susținere a activității școlare și extrașcolare (echipamente care asigură buna funcţionare a şcolii online, transport școlar, naveta pentru elevii din mediul rural, manuale, culegeri, rechizite, cursuri de perfecționare, cazare/ cămin, cantină, participare la concursuri/ tabere educaționale/ workshopuri/ conferințe, obținerea unor certificate de limbă sau a unor competențe etc.), pentru ca elevul să-și realiza un obiectiv într-o perioadă de timp cuprinsă între minim 3 luni și maxim 12 luni.

PROCESUL DE SELECȚIE

În selecția aplicanților, se vor lua în considerare următoarele aspecte:

 • Media generală a anului școlar anterior;
 • Motivația aplicantului şi gradul de complexitate cu care este completat mini-interviul;
 • Nivelul de implicare în comunitate;
 • Nevoia financiară. Acte necesare pentru înscriere – Data limită de transmitere este 1 octombrie 2021. Aplicantul va trimite următoarele documente prin e-mail la adresa: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

DOCUMENTE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN PROGRAM

 • Formularul de aplicare și mini-interviu
 • Scrisoarea de motivație a aplicantului de 1-2 pagini, prin care se explică motivația și nevoia de suport (de ce își dorește această bursă, cum l-ar ajuta, în ce ar investi, cum se face el diferit față de alți candidați și ce așteptări are de la program). De asemenea, se dorește o scurtă descriere din partea aplicantului în care acesta se va prezenta și va vorbi despre pasiunile sale sau despre planurile de implicare din acest an (scrisorile scrise de alte persoane decât aplicanții nu vor fi luate în considerare).
 • Documente şcolare, de identitate şi financiare.
 • O scrisoare de recomandare din partea unui profesor îndrumător/diriginte/director; de ce îl recomandă, câteva cuvinte despre potențialul și caracterul aplicantului. Scrisoarea trebuie să conțină și datele de contact ale autorului (numărul de telefon și adresa de email).
 • Adeverință care să ateste că aplicantul încă este integrat în ciclul de învățământ și media anului școlar anterior (elevii care sunt în clasa a IX-a vor aduce și o copie după adeverința cu media de la Evaluarea Națională).
 • Documente și diplome care să ateste participarea la activități școlare și extrașcolare în care aplicantul a fost implicat (voluntariat, cursuri suplimentare, activități artistice precum fotografie, teatru etc.) din ultimii doi ani școlari, așezate în dosar în ordine cronologică inversă. În plus, tinerii vor completa dosarul cu exemple din munca lor, adăugând copii xerox ale lucrărilor realizate de ei (opere grafice: desene, picturi, fotografii etc.) sau fotografii pentru acele lucrări care nu pot fi fotocopiate (sculpturi, tablouri, creații vestimentare etc.).
 • Documente ce atestă performanța și pentru care aplică pentru bursă(diplome, poze, adeverințe, etc.).
 • Copie după cartea de identitate/certificatul de naștere al aplicantului (pentru cei care nu au împlinit încă 14 ani).
 • Adeverinţă de salariu net, adeverință de șomaj sau cupoane de pensie pe ultimele 3 luni de la ambii părinți (noiembrie, decembrie, ianuarie). Dacă unul dintre părinți nu are niciun venit, acesta va da o declarație pe propria răspundere. Dacă ambii părinți nu au niciun venit, se va aduce o anchetă socială.
 • Dacă unul din părinți sau ambii sunt decedați trebuie să se prezinte actele care justifică acest aspect și documentele care atestă suportul social (copie după decizia de pensie de urmaș și copii ale cupoanelor de pensie de urmaș de pe ultimele 3 luni).
 • Dacă părinții sunt divorțați trebuie să se prezinte actele cate justifică acest aspect și documentele care atestă pensia alimentară. În cazul în care copilul nu beneficiază de pensie alimentară, trebuie să se realizeze o declarație pe proprie răspundere prin care părintele responsabil de copil declară lipsa veniturilor de acest tip.
 • Dacă aplicantul provine dintr-un centru de plasament sau plasament familial va aduce documente din care să rezulte situația în care se află.

*** Prezentarea unor documente false, neactualizare la zi ori a documentației incomplete privind veniturile, în scopul obținerii bursei atrage după sine pierderea dreptului de a solicita pe viitor alte burse sau a unui alt tip de suport din partea Fundației Comunitare Oradea.

CALENDARUL PROGRAMULUI

21 Septembrie – 15 Octombrie 2021 Perioada de primire dosare de aplicație
15 Octombrie – 30 Octombrie 2021 Selecție bursier
1 Noiembrie 2021 Anunțarea bursierului
Noiembrie 2021 – Iunie 2022 Implementare şi monitorizare program


FORMULAR DE APLICARE