Skip to main content

Care sunt proiectele finanțate?

By Roxana Trifa
|
|
 • 19 idei de proiecte primite
 • 9 proiecte selectate
 • 71.250 lei sume acordate

Construcția unui Oraș de Hârtie din materiale reciclabile sau ateliere de instruire practică în domeniul grădinăritului sustenabil sunt printre activitățile finanțate prin „Fondul pentru un viitor mai bun în comunități”, care răspund unei varietăți de nevoi identificate în rândul orădenilor

După o lună și jumătate de concurs, la care s-au înscris 19 idei de proiecte de îmbunătățire a educației și/sau a mediului suntem gata să anunțăm cele mai bune și apreciate 9 proiecte care au fost selectate pentru a primi o finanțare. 71.250 lei vor fi acordați sub formă de granturi prin Fondul pentru un viitor mai bun în comunități, un program coordonat la nivel național de Federația Fundațiile Comunitare din România, finanțat de Lidl România și implementat la nivel local de Fundația Comunitară Oradea. Activitățile incluse în proiecte se vor desfășura în perioada septembrie 2020 – martie 2021, pe raza municipiului Oradea, toate având ca scop creşterea şi îmbunătăţirea calităţii vieții orădenilor.

Inițiativele comunitare finanțate au fost alese pe bază de concurs de juriul format din membrii Consiliul Director al Fundației Comunitare Oradea, împreună cu Cristina Hanganu din partea Lidl România. A fost un proces valoros de dezbateri în care au fost evaluate îndeplinirea criteriilor din Ghidul Aplicantului precum impactul comunitar, coerența și claritatea activităților propuse, realismul și relevanța proiectelor, etc.

Iată care sunt proiectele câștigătoare:

1. Bune maniere în Orașul de Hârtie

Ateliere și spectacole interactive prin intermediul cărora micuții orădeni vor învăța cum să se implice activ în crearea unui mediu armonios.

În perioada 14-25 septembrie, scenografi, butafori și actori ai Trupei Arcadia vor realiza împreună cu 50 de copii păpuși/figurine mânuibile și un oraș alcătuit din 100 de blocuri, cu înălțime de la 50 cm la 2 m, construite din cartoane și obiecte reciclabile, locat în Parcul Libertății. În acest oraș, actori ai Trupei Arcadia împreună cu mascotele Dino și Mop și ajutați de păpușile construite de copii, vor susține în perioada 26 septembrie-18 octombrie o serie de șase show-uri interactive pe teme de ecologie, foodwaste, susținerea mediului înconjurător prin acțiuni de plantare, calitatea aerului și importanța ei, precum și noțiuni elementare despre comportamente adecvate acasă, la școală și în diverse contexte sociale.

 • Cine participă la activități: 50 de copii cu vârste cuprinse între 6 și 11 ani
 • Cine a creat proiectul: Teatrul Regina Maria-Trupa Arcadia
 • Când au loc activitățile: septembrie – octombrie 2020
 • Buget: 14.500 lei.

2. Crișul Repede protejat – un viitor mai bun pentru orădeni

Activități practice și educaționale privind practicarea pescuitului recreativ-sportiv în zona urbană a Crișului Repede.

Pentru a crește nivelul de informare, educare și implicare în ceea ce privește conservarea mediul acvatic din municipiul Oradea acest proiect își propune amplasarea unui panou informativ și educativ (în zona Parcului Libertății) care să ilustreze specificul faunei piscicole și al zonei de luncă a râului Crișul Repede. De asemenea, zona Crișului Repede va fi populată cu puiet de pește, deoarece numărul acestora este în continuă scădere.

O altă activitate din cadrul proiectului va consta în organizarea a două concursuri de pescuit, unul destinat copiilor (7-14 ani), iar celălalt destinat seniorilor comunității noastre cu scopul socializării și creșterii nivelului de respect față de mediul acvatic urban.

 • Cine participă la activități: 70 de copii și seniori orădeni
 • Cine a creat proiectul: Asociația Grupul Pescarilor Sportivi din Oradea
 • Când au loc activitățile: septembrie – octombrie 2020
 • Buget: 9.950 lei

3. Garden in school

Amenajarea unei a trei grădini educaționale cu scopul de a le oferi copiilor oportunitatea de a interacţiona cu natura dar şi de a învăța să cultive singuri legume și flori.

Planul constă în amenajarea a 25 de lăzi ridicate în curtea a celor trei clădiri a școlii „Szacsvay Imre”, câte o ladă pentru fiecare clasă. Minim 25 de învățători vor beneficia de un curs de grădinărit, pentru ca mai apoi, împreună cu elevii să cultive în aceste lăzi mirodenii, zarzavaturi, diferite legume sau flori.

Proiectul vizează și organizarea a trei evenimente în Parcul Libertății, unde copii și familiile lor vor lua parte la programe de educație de mediu (jocuri, concursuri, ateliere de creație pe tematica sustenabilității, reciclării, grădinăritului).

 • Cine participă la activități: 625 de elevi din clasele primare și învățătorii lor de la Școala Gimnazială „Szacsvay Imre”
 • Cine a creat proiectul: Asociația Ovisuli Egyesület
 • Când au loc activitățile: septembrie 2020 – martie 2021
 • Buget: 10.050 lei.

4. Atelierul de reciclare

Ateliere practice pentru copii și părinți în care se vor produce obiecte decorative și mobilier cu materiale provenite din deșeuri de lemn, metal, plastic, textil și cauciuc.

Emisiile de gaze cu efect de seră, gestionarea deșeurilor, pierderea biodiversității și exploatarea necontrolată a resurselor Pământului sunt doar câteva dintre problemele cu care ne confruntăm. Pentru a atrage un semn de alarmă asupra acestei problematici, voluntarii Asociației Anima Verde vor desfășura șase ateliere de creație în Parcul Libertății, unde participanții, în special tinerii, vor descoperi conceptul de ,,ECONOMIE CIRCULARĂ”.

 • Cine participă la activități: 180 de copii orădeni și părinții lor
 • Cine a creat proiectul: Asociația Anima Verde
 • Când au loc activitățile: septembrie – noiembrie 2020
 • Buget: 9.720 lei.

5. Pași spre cunoaștere

Activități de descoperire și explorare a mediului înconjurător pentru elevii din ciclul primar de la Liceul Ortodox Roman Ciorogariu.

Prin achiziţionarea pachetului Vision, un dispozitiv cu ajutorul căruia predarea clasică va fi transformată într-una interactivă, cadrele didactice și copiii vor beneficia de resurse educaţionale actuale care să-i ajute în procesul de învățare. Printre activitățile acestui proiect se regăsesc realizarea unei capsule a timpului, sădirea unui copac al clasei, plimbări pe Aleea Anna Marossy din Parcul Libertăţii, confecţionarea jucăriilor muzicale din materiale reciclabile şi folosirea lor la colindat sau confecţionarea unor căsuţe pentru păsări și plasarea lor pe crengile copacilor din grădină/parcuri.

 • Cine participă la activități: 30 de copii din clasa pregătitoare de la Liceul Ortodox Roman Ciorogariu
 • Cine a creat proiectul: Asociația Părinților de la Liceul Ortodox Oradea
 • Când au loc activitățile: septembrie 2020 – martie 2021
 • Buget: 5.450 lei.

6. Vacanța în aer liber – Puterea apei, apa pură, viață sănătoasă

Ateliere de studiere a particularităților apei prin activități practice de chimie, fizică, biologie și ecologie.

Acest proiect este dedicat copiilor cu vârste cuprinse între 8-10 ani, iar prin strategii interactive, elevii vor fi puşi în situaţia de a observa, de a analiza, investiga, fenomene şi procese ale apei, exersând deprinderile de muncă intelectuală, concomitent cu formarea unui comportament responsabil în relaţiile cu mediul înconjurător. Toate acestea se vor realiza în cadrul unor sesiuni de cunoaștere a fondului de carte al bibliotecii pe domeniul mediului, observarea la microscop a schimbărilor produse apei prin efectul contaminării cu diverse substanțe poluante, precum și prin activitățile programate să se desfășoare pe malul Crișului, respectiv în Parcul Libertății.

 • Cine participă la activități: 60 de copii cu vârste cuprinse între 8 și 10 ani
 • Cine a creat proiectul: Biblioteca Județeană Gheorghe Șincai
 • Când au loc activitățile: octombrie 2020 – februarie 2021
 • Buget: 2.729 lei.

7. R.I.V.E.R

Activităţi de cunoaştere a ecosistemului râului Crişul Repede şi de înţelegere a conceptului de sustenabilitate la nivel personal şi la nivelul comunităţii

„R.I.V.E.R” este un acronim pentru Responsabilitate, Iniţiativă, Verde, Entuziasm şi Respect, acestea find câteva dintre valorile şi atitudinile pe care proiectul dorește să le imprime beneficiarilor prin activităţile pe care le vor desfășura. Proiectul include vizite de studiu în diferite zone de-a lungul Crişului Repede, cercetări în teren, activităţi de învăţare experienţială, acţiuni de salubrizare a malurilor râului, întâlniri şi dezbateri cu specialişti în domeniul conservării mediului şi a dezvoltării durabile, ateliere de jurnalism, pictură şi fotografie în cadrul cărora elevii învaţă să transmită într-un mesaj scris sau vizual ideea de protecţie a mediului sau să surprindă frumosul din natură. Finalitatea proiectului se va materializa într-o expoziţie de fotografie/pictură organizată în Parcul Libertăţii care să contribuie la conştientizarea în rândul comunităţii locale a potenţialului deţinut de râul Crişul Repede.

 • Cine participă la activități: 100 de elevi din clasele VI-XI de la Colegiul Național Emanuil Gojdu
 • Cine a creat proiectul: Anca Albu, Tanța Hodișan
 • Când au loc activitățile: octombrie 2020 – martie 2021
 • Buget: 5.485 lei

8. Educația pentru siguranță

Ateliere care să îi ajute pe tinerii orădeni să identifice riscurile prezente în circulaţia rutieră, acasă, la școală și în mediul online

În cadrul proiectului, siguranța rutieră va fi abordată prin simulări de trafic și povestiri însoţite de jocuri de rol desfășurate în Parcul Libertății. În ceea ce privește siguranța tinerilor în mediul online se vor desfășura activități prin care adolescenții vor afla informații din cazuistica instrumentată de Poliția Română în domeniul pornografiei infantile prin sisteme informatice, li se vor prezenta prevederile Codului Penal, modalitățile de abordare a victimelor, efectele asupra victimelor, toate aceste activități având ca scop creșterea gradului de conștientizare privind pericolele existente în mediul online.

Totodată proiectul își propune crearea unei biblioteci virtuale cu înregistrările audio/video din cadrul activităților, pentru diseminarea informației și către alți beneficiari. Biblioteca virtuală cu mesajele preventive va fi disponibilă publicului larg prin intermediul platformelor din mediul online și a rețelelor de socializare.

 • Cine participă la activități: 300 de copii și tineri cu vârste cuprinse între 6 și 14 ani
 • Cine a creat proiectul: Fundația Colonel Ioan Baciu
 • Când au loc activitățile: septembrie 2020 – ianuarie 2021
 • Buget: 5.250 lei.

9. Grădina comunitară Péter Bácsi

Activități de amenajare a unei grădini comunitare urbane și organizarea unor ateliere de formare în domeniul grădinăritului sustenabil.

Acest proiect dorește să construiască și să dezvolte o comunitate de grădinari, care în contextul amenajării grădinii urbane de pe strada Sofiei să aibă ocazia să se întâlnească pentru activități comune de grădinărit, dar și să participe la ateliere de învățare pe teme în domeniul grădinăritului sustenabil. Vor fi organizate evenimente comunitare legate de recoltă, Ziua Castanului (eveniment organizat în Parcul Libertății), activități de conservarea a legumelor, vor fi construite straturi înălțate și vor fi organizate vizite săptămânale pentru familiile cu copii.

 • Cine participă la activități: 200 de orădeni de toate vârstele
 • Cine a creat proiectul: Asociația Grund Community
 • Când au loc activitățile: septembrie 2020 – martie 2021
 • Buget: 8.116 lei.

Evenimentele noastre

| , ,

Împreună facem valuri de bine la Swimathon Oradea 2024

Vă invităm să faceți valuri de bine în calitate de donatori, ambasadori sau înotători ai cauzelor…
| ,

Gala Comunității Bihorene 2023 a inspirat oamenii prin puterea exemplului

Miercuri, 13 decembrie, a avut loc Gala Comunității Bihorene, evenimentul în cadrul căruia am pre…
|

Swimathon Oradea 2023

S-au făcut valuri de bine la Swimathon Oradea 2023, ediția a XI-a, iar rezultatele competiției ca…